HASIJA BORIĆ JE BILA NAŠ GOST

 

Bosanskohercegovačko udruženje ”Ljiljan” bilo je domaćin poznatoj glumici Hasiji Borić. Hasija Borić je imala premijeru kolaža „ZAPIS O ZEMLJI“ u Sarajevu 18. oktobra uz 90-godišnjicu rodjenja Maka Dizdara. Odmah poslije premijere došla je u Skandinaviju gdje je gostovala u 10 gradova. Växjö je bio jedan od njih

- Ovaj kolaž je odabran u velikoj konkurenciji i drago mi je da ću s njim nastupiti u gradovima po Skandinaviji. Kolaž se sastoji od odlomaka: Hasanaginica, Na pravi put sam ti majko izišo, Teubei nesuh, Majka Nuru počesto izruži, Feral Tribune cabaret, Mora i Svjetlost u pomrčini sunca.

 

Naši članovi su bili zadovoljni predstavom. Evo  nekoliko slika ...