17.april 2007.

 

Kako izgleda jedan utorak u udruženju? Bez gužve, gledanja utakmica, žučnih diskusija, spojenih stolova - da nije malo dosadno? Naprotiv, složili bi se oni koji su navratili u udruženje ovog 17.aprila. Prijatno je provesti nekoliko trenutaka sa prijateljima ili izvršiti obaveze kojih smo se prihvatili. 

 

Nemoj samo da bude:"Proljeće dolazi"
 

Vijesti iz Bosne
 

 

Kadijina najdraža emisija
 

 

Ništa novo
 

 

Bakir je "začekan" odmah na ulasku

 

 

Nove molbe
 

 

Doktor Avdo, Dedo i Sakib
 

 

Slikaj pa da mi je ići
 

 

Novi Razgovor
 

 

Nije ti lahko, Meho
 

 

Mirza i Zijo
 

 

Fin i tih dan za Asimu
 

 

Sastanak Glavnog odbora žena zbog odlaska na Dan kulture u Värnamo
 

 

Naša domaćica Asima se uključila u rad
 

 

Pripreme za sastanak Humanitarne komisije
 

 

Sifin hladni pogled i "Slobodna Bosna"
 

 

Gospodin
 

 

Sastanak humanitaraca je počeo
 

 

 
Kao što vidite, sasvim miran dan u bosanskom udruženju "Ljiljan"